WE CREATE AUDIENCES

US

Een creatief team met liefde voor ons werk: dat zijn wij. Bij The Post vertellen we verhalen en zorgen we ervoor dat die verhalen werken voor een breed publiek of juist voor een nichepubliek. Met onze opdrachtgevers gaan we graag de diepte in: onze methodiek staat als een huis en met intensieve samenwerking werken we doel- en resultaatgericht.

CONTENT MET EEN DOEL

Van ManpowerGroup tot Dela, en van Sena tot CameraNU: voor uiteenlopende B2B- en B2C-organisaties maken wij effectieve contentmarketingstrategieën die we vervolgens ook uitvoeren. Op die manier helpen we bij het realiseren van organisatiedoelen op het gebied van branding, communicatie, marketing en sales.

‘WITHOUT STRATEGY CONTENT IS JUST STUFF, AND THE WORLD HAS ENOUGH STUFF’.

- Arjun Busa

Voor zo’n strategie zijn enkele ingrediënten onmisbaar, zoals de hoofddoelstelling, verhaallijn en publieksbeschrijving. Met dat strategisch kader in ons achterhoofd gaan we aan de slag met het maken van content, in de vorm van tekst, video, beeld of audio. Content die altijd inspeelt op de interesses van jouw publiek, zodat we het publiek kunnen vinden, binden en activeren.

Methodiek

JOB TO BE DONE

Waarom en waarvoor steekt jouw organisatie tijd, energie en geld in een contentmarketingstrategie? Bij het opstellen van de strategie voor jouw merk bepalen we allereerst het überdoel, oftewel de ‘job to be done’. Is de bekendheid van jouw merk te laag? Wil je thought leader worden in jouw vakgebied? Of heb je een imago-probleem op te lossen?

PLOT SUMMARY

Geen proposities, maar een plot summary: bij The Post vertalen we de positionering van jouw merk naar een verhaallijn voor je content, inclusief karakters en decor. Hiervoor nemen we plaats op de stoel van de scenarioschrijver van een steengoede televisieserie, omdat deze zijn publiek aflevering na aflevering en seizoen na seizoen weet vast te houden.

PUBLIEKSREIS

Onze publieksreis is gebaseerd op de hero’s journey van Joseph Campbell: een beproefde storytelling-methode, waarmee je je publiek zo lang mogelijk bij je verhaal betrekt. Op basis van dit principe beschrijven we in 12 stappen de verhaallijn van je publiek: vanaf het eerste moment van informatiebehoefte totdat het een loyaal en betrokken publiek is geworden, bij voorkeur op jouw eigen kanalen.

CONTENTPLAN

Aan iedere stap uit de publieksreis koppelen we de insteek die je in de content kunt nemen. Voor structuur en herkenning maken we hierbij zoveel mogelijk gebruik van vaste formats. Dit alles werken we uit in een contentplan, dat een duidelijke richting geeft aan de productie.

CONTENTKALENDER

Voordat je aan de slag gaat met de productie, is het belangrijk om te bepalen welke formats je wanneer gaat maken en via welke kanalen je dit materiaal gaat uitzetten in de tijd. Hiervoor maken we een contentkalender, met alle belangrijke creatie- en publicatiemomenten.

PRODUCTIE

Op basis van de formats uit het contentplan maken we content – voor offline en online kanalen – in tekst, beeld, video of audio. We zorgen ervoor dat deze producties kwalitatief goed, onafhankelijk én deelbaar zijn. Ook zijn we betrokken bij de publicatie van de formats en de bijbehorende contentmaps op basis van de contentkalender.

METEN & ANALYSEREN

Welke content werkt, wat werkt minder en waarom? Door de resultaten van je content te meten en analyseren krijgen we inzicht in wat contentmarketing jouw organisatie nu echt oplevert. We meten continu en sturen bij waar nodig, om jouw organisatiedoelen te realiseren. Met nieuwe producties kunnen we vervolgens direct op de resultaten inspelen.

THE POST HQ

The-Post-werkvloer-impressie-sfeer

WIL JIJ OOK EEN GROOT EN BETROKKEN PUBLIEK?