Privacy statement

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan THE POST verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

U geeft THE POST het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van THE POST één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van THE POST worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan THE POST de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

THE POST gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met THE POST.

Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Verzoek verwijderen persoonlijke gegevens kan via: [email protected]

Contactpersoon: Daniël Spaan